Chương trình khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2015

Đăng ngày 14/05/2015