Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh dự tổng kết công tác Mặt trận 2014 ở Cửa Lò

Đăng ngày 23/12/2014

z-mt2

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận 2014 ở Cửa Lò, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh Nguyễn Văn Huy cho rằng, hệ thống mặt trận tổ quốc ở Nghệ An nói chung và Thị xã Cửa Lò nói riêng cần đổi mới phương thức hoạt động, củng cổ tổ chức bộ máy để làm tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội; Nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước; Thực hiện tốt hơn việc động viên, khuyến khích nhân dân thực hiện các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì..

Trong năm 2014, thông qua công tác tuyên truyền,vận động, mặt trận tổ quốc các cấp và các thành viên ở Cửa Lò đã vận động đóng góp trên 2,1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động trên địa bàn dân cư; Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bước đầu thực hiện khá tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận và các thành viên của tổ chức Mặt trận ở Thị xã Cửa Lò trong năm 2015 được quan tâm là thực hiện quy chế du lịch, huy động nội lực, xây dựng khối phố văn minh, đô thị du lịch biển giàu mạnh..

Dịp này, Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò đã vinh dự đón cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban MTTQ Tỉnh trao tặng.15 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận cũng được Ủy ban nhân dân Thị xã và Ủy ban MTTQ Cửa Lò tặng giấy khen.

                                                                   Khắc Giang-Duy Quý