Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Cửa Lò dự ngày hội đại đoàn kết tại khối 1- Thu Thủy.

Đăng ngày 16/11/2020

Chiều ngày 16/11, đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UB kiểm tra Thị ủy cùng đại diện các phòng ban ngành, đơn vị, UBMTTQ thị xã đã tham dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân khối 1 -phường Thu Thủy nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 20 năm đón nhận danh hiệu lành văn hóa cấp Tỉnh.

Khối 1- phường Thu Thủy hiện có 320 hộ, chi bộ có 50 đảng viên. Trong năm 2020, cán bộ, đảng viên và nhân dân khối 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nghị quyết của đảng các cấp, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ đó, đời sống của người dân được nâng cao. Đến nay khối 1 không còn hộ nghèo, bình quân thu nhập đạt 70 triệu đồng/người/năm; toàn khối có 288 gia đình văn hóa, trong đó có 31 gia đình tiêu biểu. Việc huy động nội lực đạt kết quả tốt. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân khối 1- phường Thu Thủy đã phát huy tốt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh.

Ngoài ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được, các đồng lãnh đạo thị xã còn tặng quà cho 3 gia đình khó khăn; đồng thời mong muốn cán bộ và nhân dân khối 1- phường Thu Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Hữu Lương – Ngọc Ánh