Chính quyền các cấp và người dân Cửa lò đồng lòng cùng hướng về miền Trung ruột thịt(Phát sóng NTV:26/10/2020)

Đăng ngày 26/10/2020