Cửa Lò tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên toàn thị xã.

Đăng ngày 10/06/2021