Chi cục Thuế Khu vực Bắc Vinh tập huấn chính sách thuế mới.

Đăng ngày 28/10/2020

Sáng ngày 28/10, Chi cục Thuế Khu vực Bắc Vinh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp.

Trong thời gian 01 buổi, 120 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TX Cửa Lò và huyện Nghi Lộc đã được cán bộ Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh phổ biến, chuyển tải một số chính sách Thuế mới được ban hành, đó là: Quyết định 22 về việc giảm tiền thuế đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid – 19; Nghị định 114 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020; Nghị định 125 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn thuế; Nghị định 126 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Đây là những chính sách mới nên song song với gửi các văn bản qua Gmail cho các doanh nghiệp, Chi cục mong muốn thông qua lớp tập huấn giúp các doanh nghiệp thực thi các chính sách thuế được thuận lợi hơn.

Hội nghị cũng dành thời gian để đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc về thực hiện kê khai gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, hóa đơn điện tử…

Đàm Hiền – Ngọc Ánh