Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh ra quân tuyên truyền nộp thuế đầu năm 2021

Đăng ngày 05/01/2021

Với mục tiêu hoàn thành nộp lệ phí môn bài trước ngày 20/1, sáng ngày 5/1/2021, Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh phối hợp với Đội cảnh sát giao thông 2 đơn vị: TX Cửa Lò, Nghi Lộc và Trung tâm VHTT – TT Cửa Lò đã tổ chức ra quân tuyên truyền nộp thuế đầu năm 2021.

Trong năm qua, ngành thuế Khu vực vực Bắc Vinh đã thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần cùng với 2 đơn vị: Cửa Lò và Nghi Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách với tổng số 1.071 tỷ đồng, đạt 151% dự toán pháp lệnh.

Với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh đã huy động 15 phương tiện của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 2 đơn vị: TX Cửa Lò và Nghi Lộc ra quân tuyên truyền, cổ động các Chính sách thuế tại những khu vực tập trung đông dân cư nhằm tuyên truyền ý nghĩa, mục đích và nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh trong việc nộp thuế môn bài năm 2021.

Đàm Hiền – Tạ Nhật