Chi cục Thuế Cửa Lò ra quân tuyên truyền lưu động thu thuế môn bài năm 2019

Đăng ngày 10/01/2019

Sáng ngày 10/1/2019, Chi cục Thuế Cửa Lò phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thị xã ra quân tuyên truyền lưu động thu thuế môn bài năm 2019.

thue

Thu thuế môn bài được UBND thị xã Cửa Lò xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đây là nguồn thu quan trọng góp phần không nhỏ vào thu ngân sách của địa phương.

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ- CP của Chính phủ, Thông tư số 302 /TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính và hướng dẫn của UBND thị xã, Chi cục thuế Cửa Lò đã gửi thông báo đến hộ kinh doanh, bố trí các điểm thu thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu và diễu hành qua các trục đường chính trên địa bàn thị xã. Qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và nghĩa vụ nộp thuế môn bài năm 2019.Phấn đấu hoàn thành thu thuế môn bài đợt này trước ngày 20/01/2019 với số tiền trên 900 triệu đồng.

thue1

thue2

Đàm Hiền – Duy Quý