Chi cục thuế Cửa Lò đối thoại Doanh nghiệp, phổ biến các chính sách Thuế mới năm 2015

Đăng ngày 27/03/2015

z-TThue

Trước khi phổ biến các chính sách Thuế mới năm 2015, Chi cục thuế Cửa Lò đã tiến hành đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Về nội dung các chính sách thuế mới năm 2015 được phổ biến cho các đại biểu tại hội nghị là: Một số điểm mới của Thông tư số 26/2015/TT- BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/ND – CP của Chính phủ và sửa đổi bổ, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT – BTC quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ…Đặc biệt, trong hội nghị này Chi cục thuế Cửa Lò còn Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Mỹ Hạnh – Duy Quý