Chi cục thi hành án dân sự Cửa Lò cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đăng ngày 11/03/2021

Sáng 11/3, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò đã tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý quyền sử dụng thửa đất số 71, tờ bản đồ 09, diện tích 133 m2 , địa chỉ đường Nguyễn Cảnh Quế, phường Thu Thủy và tài sản gắn liền với đất là khách sạn 7 tầng thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Văn Bắc và bà Hoàng Thị Lệ ở khối 6 phường Nghi Tân. Dự buổi cưỡng chế có đại diện Viện kiểm sát nhân dân, công an thị xã, phòng tài nguyên môi trường Cửa Lò, lãnh đạo UBND, công an, dân phòng phường Thu Thủy.

Theo bản án số 04/2019/KDTM-ST, ngày 15/10/2019 của Toàn án nhân dân thị xã Cửa Lò thì ông Hoàng Văn Bắc và bà Hoàng Thị Lệ ở khối 6, phường Nghi Tân phải trả cho ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam số tiền đã vay là 7.677.989.476 đồng và tiền lãi của số tiền nợ gốc kể từ ngày 16/10/2019. Mặc dầu Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò đã trực tiếp vận động, thuyết phục nhưng ông Hoàng Văn Bắc và bà Hoàng Thị Lệ vẫn không thi hành khoản trả nợ cho ngân hàng. Đến nay đã hết thời gian tự nguyện nên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng thửa đất số 71, tờ bản đồ 09, diện tích 133 m2 , địa chỉ đường Nguyễn Cảnh Quế, phường Thu Thủy, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 869337 do UBND thị xã Cửa Lò cấp mang tên ông Hoàng Văn Bắc và bà Hoàng Thị Lệ. Còn tài sản gắn liền với đất là khách sạn 7 tầng. Đây là số tài sản mà ông Bắc và bà Lệ đã thế chấp với ngân hàng để vay vốn.

Tại thời điểm cưỡng chế, ông Bắc và bà Lệ không có mặt. Sau khi  chấp hành viên thông qua quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng tiến hành kê biên tài sản, lập và thông qua các biên bản có sự chứng kiến của các cơ quan liên quan  để xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh