Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông Cửa Lò quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị

Đăng ngày 02/10/2023

Sáng 2/10, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông Cửa Lò tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và công văn số 55-CV BDV ThU ngày 22/9/2023 của Ban dân vận Thị ủy về “ Học tập tác phẩm dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10”; Đánh giá kết quả công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2023.

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên Trung tâm được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Theo đó, nội dung Nghị quyết đã đánh giá toàn diện những thành tựu Nghệ An đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Quan điểm của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW là xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyềnNhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Cũng tại hội nghị này, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông Cửa Lò còn quán triệt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Công văn của UBND tỉnh về tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; triển khai nội dung công văn số 55-CV BDV ThU ngày 22/9/2023 của Ban dân vận Thị ủy về “ Học tập tác phẩm dân vận của Bác Hồ nhân ngày 15/10”; Thông báo tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh thời gian gần đây và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò trong tháng 10 năm 2023.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông Cửa Lò báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2023.

                                                            Hữu Lương – Duy Quý