Chi bộ khối 5, Phường Nghi Tân: Sinh hoạt điểm chuyên đề

Đăng ngày 06/11/2021

Giải pháp phát triển đảng viên chính là nội dung chính trong buổi sinh hoạt điểm chuyên đề vào sáng ngày 6/11 của chi bộ khối 5, phường Nghi Tân. Các đồng chí Chế Đình Sơn – Phó ban dân vận, phó ban chỉ đạo tại phường Nghi Tân; Võ Hải Hưng – Phó Chánh văn phòng thị ủy; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, bí thư 6 khối cùng dự.

Khối 5, phường Nghi Tân hiện có 18 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên nữ. Công tác phát triển đảng viên của khối trong những năm gần đây còn gặp nhiều khó khăn. Cần xác định rõ nguồn phát triển đảng viên và kết nạp đảng viên có vai trò quan trọng để đưa tổ chức đảng của khối ngày càng vững mạnh hơn, chi bộ khối 5, phường Nghi Tân luôn xem việc này là nhiệm vụ quan trọng, được quan tâm thường xuyên, đưa nội dung này vào Nghị quyết của đại hội và các buổi sinh hoạt của chi bộ.

Để làm được điều đó, chi bộ khối đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên trong giai đoạn 2020 – 2023, phân công đảng viên trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, tạo mọi điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ khối cũng đã tích cực thảo luận, chia sẻ những giải pháp để phát triển đảng viên trong giai đoạn tới trong đó quan tâm khuyến khích các chi đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm lôi cuốn, tập hợp các hội viên; Tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên để họ vừa yên tâm lao động sản xuất vừa tham gia vào các hoạt động ở cơ sở để từ đó tìm ra những hạt nhân nòng cốt, có tư cách đạo đức, có năng lực và tâm huyết, khát vọng công hiến cho tổ chức Đảng, từ những nhân tố này để bồi dưỡng để tìm nguồn đảng viên mới.

Chi bộ cũng thông qua biên bản sinh hoạt và biểu quyết thực hiện chuyên đề; thông qua bảng tiêu chí của Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An để chấm điểm, đánh giá chất lượng của buổi sinh hoạt.

Đảng ủy phường cũng đánh giá buổi sinh hoạt chuyên đề, các bí thư chi bộ cũng tham gia đánh giá, rút kinh nghiệm để học tập để các buổi sinh hoạt chuyên đề tổ chức sau này được chất lượng hơn.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như quy trình cho buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khối 5, đồng chí Chế Đình Sơn – Phó trưởng ban dân vận thị ủy yêu cầu các chi bộ khác đang tham dự cần học tập để tổ chức; đồng chí cũng yêu cầu chi bộ có những định hướng rõ ràng trong phát triển đảng viên, từng bước khắc phục những khó khăn để để đạt được những chỉ tiêu đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh Quy định 08-QĐ/TU được đưa ra nhằm củng cổ lại các buổi sinh hoạt chi bộ, vì vậy yêu cầu tất cả các chi bộ khối tập trung nắm rõ và thực hiện sao cho đạt tốt nhất những tiêu chuẩn của Quy định./.

                                                               Nguyễn Hương – Ngọc Ánh