Cập nhật kết quả quan trắc nước biển Cửa Lò, Cửa Hội

Đăng ngày 04/07/2016

(Baonghean.vn) – Kết quả quan trắc nước biển Cửa Lò, Cửa Hội ngày 29/6 cho thấy, tất cả các chỉ số đều trong ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn Quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại công văn số 3158/UBND-TM ngày 13/5/2016 về việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội; số 3862/UBND-NN ngày 03/6/2016 v/v thông tin số liệu quan trắc, giám sát chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cửa Lò, Cửa Hội; và hướng dẫn thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển nước biển ven bờ của Trung tâm quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường tại Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo/ cập nhật kết quả quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội ngày 29/6/2016. 

Quan trắc
Lấy mẫu quan trắc nước biển tại Thị xã Cửa Lò.

Kết quả cụ thể như sau:

 

P.V

 

Theo Baonghean.vn