Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chúc mừng Trung tâm VH-TT&TT Cửa Lò nhân dịp ngày Báo chí CM Việt Nam 21/6

Đăng ngày 19/06/2020

Chiều nay: 19/6, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Cửa Lò tiếp tục đón tiếp các cơ quan, đơn vị đến chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2020.

Trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại  Nghệ An tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã  tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Chi nhánh VIETTEL Cửa lò tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Đảng ủy-HĐND – UBND phường Nghi Hòa  tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Đảng ủy-HĐND – UBND phường Nghi Hòa  tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Đại diện Quỹ TYM Cửa Lò tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Đảng ủy-HĐND –UBND phường Nghi Thu  tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

 

Phan Thành-Hữu Lương-Nhật Hải