Bưu điện Cửa Lò đa dạng hóa dịch và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng(Phát sóng NTV:23/10/2018)

Đăng ngày 24/10/2018

Trong những năm qua, Bưu điện thị xã Cửa Lò đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty VNPost về tập trung tái cơ cấu lĩnh vực bưu chính bằng hình thức đa dạng hóa dịch vụ. Điều này không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên mà các điểm bưu điện văn hóa xã ở Cửa Lò đang trở thành trung tâm kết nối liên thông giữa chính quyền các cấp và người dân về các dịch vụ hành chính công.