Buổi sáng ở bãi biển Cửa Lò

Đăng ngày 16/04/2015

032

Bải biển Cửa Lò khu vực Đảo Lan Châu

 

033

Sản phẩm từ biển Cửa Lò vừa thu hoạch được 

036

Những sản phẩm hải sản con tươi rói

050

041

045

040

Du khách đến Cửa Lò có thể mua được những sản phẩm vừa đánh bắt từ biển lên

044

Bãi biển Cửa Lò vào các buổi sáng luôn tấp nập

047

053

Kết thúc 1 ngày làm việc, ngư dân Cửa Lò thu dọn dụng cụ về nhà nghỉ ngơi 

Khắc Giang thực hiện