BTV Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 18/07/2015

zz dahoi

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tích cực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cụ thể: 21/27 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đại hội đề ra; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,8%; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 11,5%; giá trị tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 64,5 triệu đồng; Dự kiến thu ngân sách tăng bình quân 17,3%/năm, đạt 204,5 tỷ trong năm 2015…

Năm 2014, Thị xã Cửa Lò được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước; Văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường có nhiều tiến bộ rõ nét. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, làm tốt công tác an ninh biển đảo, vùng đặc thù. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc bám sát cơ sở, hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân.

Định hướng của đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiếp tục giữ vững và phát huy năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới; phấn đấu xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, là cực tăng trưởng mũi nhọn của tỉnh, tạo tiền đề xây dựng thành phố du lịch biển xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh, văn minh; kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ thị xã vững mạnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị của Thị xã Cửa Lò, đồng thời góp ý thêm một số giải pháp về phát triển du lịch biển.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – chủ tịch UBND Tỉnh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị báo cáo chính trị được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng quy trình. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò cần tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo chính trị hợp lý, hiệu quả. Trong thời gian tới, cần chú trọng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn; mở rộng không gian, thời gian du lịch biển; đào tạo nguồn nhân lực mang đặc trưng riêng của thị xã; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và các quy hoạch khác của thị xã đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; gắn quy hoạch Cửa Lò với quy hoạch chung của TP. Vinh, Nghi Lộc và của tỉnh.

                                                                         Nguyễn Hữu – Duy Quý