BTV Thị ủy Cửa Lò giao ban công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2018

Đăng ngày 19/09/2018

Sáng ngày 19/9, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

tv

Trong 9 tháng đầu năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Về công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng. Tích cực bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

tv1

tv2

tv3

tv4

tv5

tv6

tv7

tv8

Hội nghị tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được và hạn chế trong 9 tháng qua, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối với quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

                                                                                        Hữu Lương –Duy Quý