Bí Thư Thị uỷ Cửa Lò làm việc với phường Thu Thuỷ.

Đăng ngày 27/10/2021