Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V

Đăng ngày 25/07/2018

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trach nhiệm cao, sáng ngày 25/7/2018, HĐND Thị xã Cửa Lò khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn,  thông qua các tờ trình và bế mạc kỳ họp thứ 7.

hd13

hd14-1

Kỳ họp đã tập trung thảo luận đóng góp các ý kiến cho các báo cáo nhất là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

hd9

hd8

hd4

hd6

Sau khi nghe các tổ trưởng báo cáo kết quả thảo luận tại tổ, kỳ họp đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành của đ/c Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND Thị xã.  Tại kỳ họp đã có 4 phòng, ban, ngành gồm: Tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất,  Lao động thương binh – xã hội,  Điện lực Cửa Lò trả lời chất vấn về các vấn đề : đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, vệ sinh an toàn lao động; Khắc phục những tồn tại của hệ thống điện sinh hoạt; Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá đất, nhất là các khu đấu giá còn nợ hạ tầng; Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, vận chuyển thu gom rác thải xây dựng bãi biển, xử lý nước thải.

odung

Kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã khóa V cũng đã được nghe bài phát biểu quan trọng của đ/c Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã về công tác phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Trước đó, Kỳ họp đã được nghe giải trình của đ/c Nguyễn Thị Dung – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy – Phó Chủ tịch UBND thị xã về 1 số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm..

hd

Kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán chi ngân sách thị xã năm 2017; Phân bố phí tiết kiệm 10 % chi thường xuyên và đặc thù (lần 2) năm 2018 cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn; Điều chỉnh ngân sách và danh mục đầu tư công 2018; Điều chỉnh giảm 50 % dự toán chi ngân sách 2018 của Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã

hd1

Kế thúc Kỳ họp,  đ/c Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND Thị xã đã phát biểu bế mạc, trong đó nhấn mạnh đến vai trò giám sát của các vị đại biểu HĐND thị xã, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đ/c cũng yêu cầu UBND thị xã, các ngành, đơn vị có liên quan phải triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Kỳ họp này, đồng thời phải triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề mà đại biểu HĐND thị xã và cử tri đang quan tâm và có ý kiến ngay trước và trong Kỳ họp.

 

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh