Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 13/06/2020

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, đổi mới và đầy trách nhiệm, sáng 13/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò khóa VI đã bế mạc và  thông qua Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của thị xã Cửa Lò giai đoạn 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hồ Lê Ngọc – Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy tham dự. 

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại, là trung tâm du lịch, dịch vụ, cùng với thành phố Vinh phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế trọng điểm của tỉnh…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 37 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã bầu Ban thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư thị ủy Cửa Lò. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu, trong đó có 11 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

                                                             Hữu Lương – Duy Quý