Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính Cửa Lò khóa 8

Đăng ngày 22/05/2018

Chiều ngày 21/5, trường chính trị Nghệ An phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính Cửa Lò khóa 8, khóa học 2016 – 2018. Dự lễ bế giảng có Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh.

bd5

Trung cấp lý luận chính trị – hành chính Cửa Lò khóa 8 được mở tại thị xã Cửa Lò có 67 học viên theo học. Đây là lớp dành riêng cho cán bộ Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ.

bd

bd1

Trong thời gian 14 tháng, các học viên đã hoàn thành các phần học, như:  những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tử tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về Nhà nước, pháp luật, khoa học hành chính… Ngoài ra, các học viên tham gia khóa học còn được đi nghiên cứu thực tế ở khu du tích Kim Liên.

bd3

bd4

Qua khóa học, các học viên được cung cấp các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động thực tiễn; Qua đó, củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại đơn vị.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 13%, loại khá 70%.

bd2

Dịp này, 7 học viên đã được nhà trường khen thưởng./.

Đàm Hiền – Duy Quý