BCHQS Cửa Lò: Rút kinh nghiệm về quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 26/10/2020

Chiều ngày 26/10, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tá Bùi Đình Đương – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã chủ trì.

Thời gian qua, BCH quân sự thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội; các nội dung điều lệnh được huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch và được gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Các văn bản mới ban hành và tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật nhà nước được cập nhật kịp thời, thường xuyên; công tác dự báo tình hình được chú trọng. Đơn vị cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, tổ chức cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ký cam kết không vi phạm kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Hàng tháng, Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 còn tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị tổ chức kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của xe, máy, mũ bảo hiểm để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những trường hợp vi phạm. Các chế trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu đúng chỉ thị, hướng dẫn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Công tác kiểm tra các loại giấy tờ, thẻ đảng viên, văn bằng các loại được thực hiện nghiêm túc hàng tháng nên đã góp phần ngăn ngừa các vi phạm kỷ luật, pháp luật nhà nước.

 Bên cạnh đó, BCH quân sự thị xã còn đầu tư 30 triệu đồng để  sơn sửa, củng cố hệ thống  biển bảng xây dựng chính quy, củng cố doanh trại thống nhất trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

 Nhờ đó, cán bộ BCH quân sự thị xã cũng  như BCH quân sự các phường luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của người chỉ huy. 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung điều lệnh về lễ tiết tác phong, mang mặc, xưng hô, chào hỏi đúng theo điều lệnh.

 Hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được và các nguyên nhân hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn 6 tháng cuối năm 2020 đạt hiệu quả cao hơn.

                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh