BCH Quân sự Cửa Lò làm đường băng cản lửa tại núi Lô Sơn

Đăng ngày 02/07/2020

 Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài gây cháy một số khu rừng  ở các huyện trong tỉnh. Trước tình hình đó, sáng ngày 2/7/2020, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò huy động lực lượng tiến hành làm đường băng cản lửa tại rừng keo núi Lô Sơn.

Tại núi Lô Sơn phường Nghi Tân thị xã Cửa Lò hiện có hơn 27 ha keo lá tràm và thông. Quanh núi lại có nhiều hộ dân sinh sống nên trong những ngày nắng nóng này nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Do đó, cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự thị xã cùng với lực lượng dân quân tự vệ phường Nghi Tân, Nghi Thu đã tiến hành làm đường băng cản lửa và thu dọn thực bì ở chân núi.

Cũng trong thời gian này, Ban chỉ huy quân sự thị xã còn chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với chính quyền các phường có rừng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng cho người dân. Các chủ rừng và lực lượng liên quan cũng tăng cường trực canh, hạn chế người dân lên núi nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy có thể xảy ra.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh