BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TX Cửa Lò, cập nhật tình hình dịch tính đến 7h, ngày 16/9/2021 trên địa bàn Cửa Lò

Đăng ngày 16/09/2021