Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò trả lời kiến nghị của Đ/c Nguyễn Văn Tuân -Thị ủy viên – Nguyên Trưởng phòng giáo dục đào tạo Thị xã

Đăng ngày 26/12/2015

lEtHANHlONG

Đ/c Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò

 “ Việc Ban thường vụ Thị ủy quyết định điều động, luân chuyển Đ/c Tuân thôi giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT, đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Nghi Thu, chỉ định tham gia Ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Quyết định số 47-QĐ/ThU ngày 27/11/2015 là tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác luân chuyển, điều động cán bộ . Đ/c Tuân đã giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT năm thứ 7. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đ/c Tuân đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, đề xuất, cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, tập thể giáo viên và học sinh Thị xã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đ/c Tuân cũng vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, nhất là trong thời gian gần đây, các Đ/c Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã nhận được thông tin của nhiều cán bộ quản lý , giáo viên phản ánh về những bức xúc và bất cập trong công tác quản lý, điều hành của Đ/c. Trước những thông tin phản ánh trên, cá nhân các Đ/c Ủy viên Ban thường vụ đã góp ý, nhắc nhở nhưng tinh thần phê bình, tiếp thu, sửa chữa của Đ/c Tuân hầu như không chuyển biến”.

Vì vậy, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò nhận thấy: “ Việc đồng chí Tuân tiếp tục công tác trên cương vị Trưởng phòng giáo dục-đào tạo Thị xã sẻ không còn phù hợp. Mặt khác, Đ/c Tuân là cán bộ có quy hoạch chức vụ cao hơn, chưa có kinh nghiệm thực tế trong công tác Đảng và ở cơ sở nên điều động luân chuyển nhằm rèn luyện, đào tạo theo quy hoạch tại Thông báo số 1181-TB/TU ngày 29/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2015-2020 ( A2) là đúng quy định và phù hợp. Sang làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, là để Đ/c Tuân phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tiếp tục rèn luyện, thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng ở cơ sở ”.

Về tiêu chuẩn để bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đồng chí  Nguyễn Văn Tuân và Đ/c  Phùng Đức Nhân : “ Cả 2 đồng chí đều là Ủy viên Ban chấp hành Thị ủy, đều đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị TW 3, Khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ theo các quy định hiện hành. Việc Đ/c Tuân băn khoăn về tiêu chuần chuyên môn của Đ/c Nhân cũng đã được Thường trực Thị ủy, Ban tổ chức Thị ủy trao đổi cụ thể với Đ/c Tuân trong các cuộc làm việc ngày 23/10/2015, ngày 17/11/2015 và ngày 03/12/2015. Hơn nữa, việc bổ nhiệm, luân chuyển chức vụ Trưởng phòng và tương đương ở cấp huyện, thị xã là thuộc thẩm quyền của Ban thường vụ Thị ủy”, huyện ủy.

Bên cạnh đó,  “ hồ sơ thực hiện điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đối với Đ/c Tuân và Đ/c Phùng Đức Nhân đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo Quyết định số 26-QĐ/ThU ngày 08/10/2015 của Ban thường vụ Thị ủy ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quyết định số 27-QĐ/ThU ngày 08/10/2015 của Ban thường vụ Thị ủy ban hành quy chế bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm, cho thôi giữ chức, điều động, luân chuyển cán bộ và các văn bản đang có hiệu lực thi hành về công tác tổ chức cán bộ của Tỉnh  Nghệ An, của ngành và của Thị xã “

Tại công văn nói trên, một lần nữa, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò cũng khẳng định, thẩm quyền ban hành Quyết định số 47-QĐ/ThU ngày 27/11/2015 của BTV Thị ủy Cửa Lò về điều động, bổ nhiệm cán bộ (Điều động, bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Tuân làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu ) là đảm bảo nội dung, thể loại, thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Bởi văn bản nói trên đã tuân thủ nghiêm túc theo Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01/10/1997 của Bộ chính trị Khóa VIII ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, Hướng dẫn số 11-HD.VPTW ngày 28/05/2004 của Văn phòng TW Đảng về thể thức văn bản của Đảng và các quy định của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Nghệ An về phân cấp quản lý cán bộ.

Về việc băn khoăn của Đ/c Tuân trong buổi làm việc ngày 03/12/2015 “ Về thẩm quyền trong việc cho thôi giữ chức, điều động, luân chuyển và điều kiện thực hiện Quyết định số 47-QĐ/ThU ngày 27/11/2015 của BTV Thị ủy Cửa Lò”, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò cũng đã nêu cụ thể là được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 3;  Khoản 2, Điều 4; Điều 9 trong Quy định về phân cấp quản lý cán bộ ban hành theo quyết định số 26-QĐ/ThU ngày 08/10/2015 của Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò.

Về điều kiện để thực hiện, Quyết định số 47-QĐ/ThU ngày 27/11/2015 của BTV Thị ủy Cửa Lò ghi rõ tại Điều 2 “ Đồng chí Nguyễn Văn Tuân đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 27/11/2015…”. Đồng chí Tuân trình bày là chiều thứ 6, ngày 27/11/2015, là ngày cuối tuần mới nhận được quyết định, không đủ điều kiện để thực hiện, cụ thể là không thể bàn giao và nhận nhiệm vụ mới kịp thời, sau đó, vào ngày 29/11/2015, đồng chí Tuân đã gửi đơn kiến nghị không nhân nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu. Tại buồi làm việc ngày 03/12/2015 giữa Đồng chí Tuân và Thường trực Thị ủy, Thường trực Thị ủy Cửa Lò cũng đã trao đổi, giải thích rõ việc thực hiện Quyết định số 47-QĐ/ThU ngày 27/11/2015 của BTV Thị ủy Cửa Lò, đề nghị Đ/c Tuân đề xuất thời gian bàn giao và nhận nhiệm vụ mới, nhưng Đ/c Tuân vẫn bảo lưu ý kiến là không nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy phường Nghi Thu. Như vậy, việc đó thể hiện đồng chí Tuân cố tình không thực hiện quyết định, không nhận nhiệm vụ chứ không phải là không đủ điều kiện để thực hiện quyết định .

                                                                                  Nhóm Phóng viên Đài TT-TH Cửa Lò