Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 4/2022

Đăng ngày 26/04/2022

Sáng ngày 26/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, BTV Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 để nghe và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về: Kết quả rà soát quỹ đất trên địa bàn thị xã; Nghe khái toán xây dựng, phương án GPMB, phương án tái định cư và bố trí nguồn vốn các dự án: Đường ngang số 21, đường dọc số 4, đường ngang số 4, đường ngang số 6, khu ẩm thực phường Nghi Hòa, quy hoạch tổng thể khu thương mại, ẩm thực phường Nghi Hòa; Nghe phương án thu hút đầu tư dự án thương mại phía Tây đường Nguyễn Huệ; Nghe báo cáo đề xuất chủ trương công nhận danh thắng đảo Lan Châu, đảo Ngư; Nghe kết quả triển khai, thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025; Nghe kết quả triển khai thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Nghi Tân, Nghi Hòa và công tác cán bộ.

Trên cơ sở những nội dung trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã thực hiện, thực trạng cũng như các mặt hạn chế, đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới cho từng nội dung.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban thường vụ Thị ủy, đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan đã có kết luận cụ thể cho từng nội dung. Theo đó, đối với kết quả rà soát quỹ đất trên địa bàn thị xã, đồng chí yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo rà soát thực trạng các công trình, dự án không hiệu quả, qua đó để BTV có căn cứ để tiếp tục kiến nghị lên Tỉnh thu hồi dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Thị xã sẽ tạo mọi điều kiện để kết nối các nhà đầu tư tiềm lực nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nhằm đầu tư, tạo diện mạo mới, đặc biệt là không để lãng phí quỹ đất của địa phương. Đối với diện tích đất chưa sử dụng và đất 5 %, đồng chí yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn liên quan lên kế hoạch chi tiết cụ thể, rà soát quỹ đất còn lại của thị xã để tập trung khai thác tốt, tiết kiệm nhất, nhằm tận dụng tối đa hiệu quả mà quỹ đất mang lại. Đối với vấn đề quy hoạch các tuyến đường, khu quy hoạch ẩm thực phường Nghi Hòa…đồng chí Bí thư Thị ủy đồng ý với phương án UBND thị xã đã ra song yêu cầu, khi có nguồn vốn sẽ cho tiến hành đầu tư, nhưng phải đảm bảo tính hợp lý để vừa thi công được các dự án, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân. Về phương án đề xuất công nhận danh thắng đảo Lan Châu và đảo Ngư, Ban thường vụ Thị ủy đồng ý với đề xuất mà UBND thị xã đã đưa ra. Đối với đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 1 năm thực hiện đề án, đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đề nghị các ban ngành liên quan trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân trồng cây, trồng hoa, duy trì ngày chủ nhật xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý để chi trả chế độ cho đội ngũ vệ sinh viên; quan tâm hơn nữa đến công tác VSMT, thu gom rác thải tại nguồn, tại các điểm nhà hàng, khách sạn, các điểm checkin. Đối với nội dung nghe kết quả thực hiện Thông báo kết luận Ban thường vụ và của đồng chí Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy 2 phường Nghi Tân và Nghi Hòa, về cơ bản đồng chí Bí thư Thị ủy đánh giá khá cao việc triển khai các thông báo kết luận tại hai phường trong thời gian qua, song bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị hai phường cần báo cáo rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, nêu rõ lý do, nguyên nhân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã đưa ra các kết luận cụ thể cho từng vấn đề mà hai địa phương đã đề xuất, kiến nghị.  Ban thường vụ sẽ tiếp tục điều chỉnh các lộ trình phù hợp với sự phát triển chung của các địa phương này…

                  Phan Thành- Tạ Nhật