Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 12/2021

Đăng ngày 06/12/2021

Ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, tập trung chỉnh trang đô thị, làm tốt hơn công tác môi trường cảnh quan khu du lịch và khắc phục các khó khăn để thực hiện tốt công tác thu ngân sách trong năm 2022 là một trong những nội dung trọng tâm tại phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức sáng 6/12/2021. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì. Các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, lãnh đạo một số phòng, ban thị xã tham dự.

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã nhiều thời điểm dừng hoạt động. Song UBND thị xã đã chỉ đạo Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh và UBND các phường chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu ngay từ đầu năm, giao dự toán kịp thời cho các đơn vị nên công tác thu ngân sách đã đạt được kết quả tốt. Tổng thu ngân sách ước đạt 434,2 tỷ đồng, đạt 118,5% dự toán tỉnh giao, bằng 70,9% so với năm 2020. Chi ngân sách ước thực hiện 318,1 tỷ đồng, đạt 106,1% so với kế hoạch.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết số 21 ngày 28/12/2020 của HĐND thị xã tổng khối lượng giải ngân năm 2021 tính đến 10/11 là 58,7 tỷ, đạt 82,2%, ước đến 31/12/2021 là 71,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Tiến độ các dự án trọng điểm đã và đang được thị xã triển khai theo đúng thời gian đã phê duyệt. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án vẫn còn khó khăn vướng mắc…

Sau khi nghe UBND thị xã báo cáo kết quả đầu tư công, công tác thu, chi ngân sách, tiến độ các dự án trọng điểm và bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2021, kế hoạch thực hiện trong năm 2022, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy và lãnh đạo một số phòng, ban đã có nhiều ý kiến góp ý, đề xuất.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy nêu rõ, năm 2022 thị xã tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo ngành thuế, UBND thị xã và các phường tìm các biện pháp khắc phục khó khăn để tăng thu ngân sách với quyết tâm đạt và vượt kế hoạch. Trong đầu tư công ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm như chỉnh trang đô thị, môi trường cảnh quan, đầu tư xây dựng các điểm đến, các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, lĩnh vực giáo dục và dân sinh. Trong đó phải lựa chọn nhà thầu có năng lực, tăng cường kiểm tra giám sát để nâng cao hiệu quả các công trình, dự án. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phải xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết trong đó nêu rõ thời gian đền bù, bố trí tái định cư, tránh tình trạng kéo dài làm chậm tiến độ của dự án đã phê duyệt.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thị ủy định hướng các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI; cho ý kiến về chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy và bàn một số công tác cán bộ, đảng viên.

                                                             Hữu Lương – Duy Quý