Clip: Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 11

Đăng ngày 30/11/2021