Ban pháp chế HĐND Thị xã giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại UBND Thị xã

Đăng ngày 16/09/2021

Chiều ngày 16/9, Ban pháp chế HĐND Thị xã Cửa Lò do đồng chí Hoàng Sỹ Cường – UV Ban thường vụ Thị uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã theo Quyết định số 83/QĐ-BPC ngày 05/8/2021 của Ban pháp chế HĐND Thị xã tại UBND thị xã.   

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thời gian vừa qua, Đảng bộ các cấp, các ban ngành đoàn thể thị xã đã tích cực triển khai, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Theo báo cáo của phòng Tư pháp, từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2021, thị xã đã tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên. Hiện, toàn thị có 28 báo cáo viên pháp luật, 80 tuyên truyền viên pháp luật; Tổ chức 10 cuộc tuyên truyền PBGDPL trực tiếp với hơn 3000 lượt người tham dự; 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 300 lượt người tham dự; Phát ra gần 4 nghìn tài liệu tuyên truyền PBGDPL; Xây dựng 163 tin bài; 38 chuyên mục được phát sóng và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch của Bộ y tế, các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, phát huy cao hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở. Nhờ đó, giúp người dân không lo lắng, hoang mang, chia sẻ các thông tin sai sự thật, cũng không chủ quan lơ là, nâng cao ý thức, góp phần cùng địa phương phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Sỹ Cường – UV Ban thường vụ Thị uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL của thị xã. Trong điều kiện khó khăn hiện tại, để tiếp tục duy trì có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra, đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã đề nghị: Các ngành chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội thị xã tiếp tục tập trung nâng cao công tác tuyên truyền: về nội dung, hình thức, phương thức cần phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm cụ thể, đa dạng hoá để người dân có thể tiếp cận, trao đổi, bàn luận; Tham mưu đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã để phối kết hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để họ thực sự là “cầu nối” vừa đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, vừa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân;

Dương Tân – Tạ Nhật