Ban pháp chế HĐND thị xã Cửa Lò giám sát tại phường Thu Thuỷ.

Đăng ngày 10/06/2022

Sáng ngày 10/6, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã Cửa Lò do ông Hoàng Sỹ Cường – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy- Trưởng ban pháp chế làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2020 – 2022 tại phường Thu Thuỷ. Cùng tham gia với đoàn có ông Nguyễn Hồng Quang – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

Báo cáo cho thấy: Sau khi có kế hoạch và chỉ tiêu tuyển quân hàng năm của UBND thị xã, Đảng uỷ, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc. Phường Thu Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, xây dựng triển khai kế hoạch một cách đồng bộ, thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các khối rà soát, đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chúc công tác giao lưu, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tạo được không khí vui vẻ, phấn khởi.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm những khó khăn của địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, như: Đa số thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa, gây khó khăn cho việc quản lý nguồn; Chất lượng thanh niên trong diện gọi sơ tuyển còn thấp; Nhận thức của một số ít bộ phận nhân dân và thanh niên về Luật nghĩa vụ quân sự vẫn còn hạn chế.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Hoàng Sỹ Cường – Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã đề nghị phường Thu Thuỷ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác tuyển quân; Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; Quan tâm hơn nữa đến việc quản lý quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, nhất là thanh niên vùng đặc thù…

Đàm Hiền – Ngọc Ánh