Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã tính đến 7h ngày 20/9/2021.

Đăng ngày 20/09/2021


Nguồn: Tổ thư ký BCĐ PC covid-19 TX Cửa Lò