Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2022

Đăng ngày 04/03/2022

Chiều 4/3, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan.
Hội nghị đã công bố các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức trong diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò năm 2022. Thông qua Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cũng như các tiểu ban.
Tiếp đó, đồng chí thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã báo cáo nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thị xã, phường năm 2022, kết quả công tác chuẩn bị, phương hướng thời gian tới.
Sau khi hội nghị thảo luận, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã kết luận nhất trí với các nội dung, kế hoạch, phương án đã xây dựng. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các tiểu ban phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban chỉ huy quân sự thị xã phối hợp với các phòng ban, công an thị xã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch và hoàn thành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trước ngày 25/3/2022.
Các phòng ban, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức tốt diễn tập. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng; chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể theo Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị và Nghị định số 03/2019 NĐ-CP của Chính phủ.
Hữu Lương – Duy Quý