Giáo dân Thu Thủy thi đua phát triển kinh tế ( Phát sóng NTV:18/4/2017)

Đăng ngày 19/04/2017

Có những nội dung chính:
– Bà con giáo dân Thu Thủy thi đua phát triển kinh tế
– Phòng Cảnh sát PC&CC số 7 nâng cao hiệu quả công tác PCCC
– Hiệu quả từ đề án xử lý rác, nước thải sinh hoạt tại gia ở xã Châu Cường