clip: Ấn tượng đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022( phát sóng NTV ngày 9/4/2022)

Đăng ngày 09/04/2022