Cửa Lò triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022 (đợt 2) trên toàn địa bàn thị xã..

Đăng ngày 06/02/2022