Công điện của UBND thị xã Cửa lò về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Đăng ngày 13/11/2020