Cửa Lò tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19( phát sóng NTV ngày 17/8/2020)

Đăng ngày 17/08/2020