35 cá nhân tiêu biểu Công đoàn ngành NN & PTNT Nghệ An được biểu dương điển hình phong trào thi đua ” Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020

Đăng ngày 14/07/2020

Sáng ngày 14/7, Công đoàn ngành NN &PTNT Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ – BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT – TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ” giỏi việc nước – đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020. Dự hội nghị có các đ/c Nguyễn Văn Đệ – Giám đốc Sở NN và PTNT Nghệ An, Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của ngành. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng đến đoàn viên và người lao động, Công đoàn ngành đã khảo sát đời sống, việc làm  của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng và hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Tỉnh, Công đoàn ngành cùng với lãnh đạo Sở phát động ủng hộ với tổng số tiền trên 716 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức…

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ – BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT – TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ” giỏi việc nước – đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020, Công đoàn ngành NN &PTNT Nghệ An xác định đây là phong trào thi đua mang đặc thù xuyên suốt quá trình hoạt động nữ công của các cấp công đoàn, là một trong những phong trào thi đua lớn trong nữ cán bộ CNVCLĐ, nhằm động viên chị em thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, từng cơ quan đơn vị. Qua đó, góp phần thiết thực vào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Dịp này, Công đoàn ngành NN &PTNT Nghệ An đã biểu dương 2 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh