25 đảng viên phường Nghi Hương được trao tặng huy hiệu Đảng

Đăng ngày 06/07/2018

Sáng 5/7, Đảng bộ phường Nghi Hương tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng và hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Đ/c Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

skh4

Đợt này, Đảng bộ phường Nghi Hương đã có 25 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó 70 năm tuổi Đảng có 2 đ/c, 55 năm tuổi Đảng có 3 đ/c, 50 tuổi Đảng có 9 đ/c, 45 năm tuổi Đảng có 5 đ/c, 40 tuổi Đảng có 3 đ/c và 30 năm tuổi Đảng có 3 đ/c và trong số 25 đ/c có 3 đ/c được truy tặng.

skh1

6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ phường Nghi Hương đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng giá trị ước đạt 698,5 tỷ đồng, đạt 66,8%, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017.  Tổ chức bồi dưỡng, kết nạp 3 đ/c, chuyển chính thức 3 đ/c; Cử 3 đ/c tham gia học trung cấp LLCT…

skh2

Ngoài đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng còn lại. Trong đó tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về hoạt động du lịch; Xây dựng thêm đình chợ bằng nguồn xã hội hóa; Khai thác triệt để nguồn thu ngân sách; Chủ động triển khai có giải pháp về giao thông, thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất và tiêu thoát nước trong mùa mưa bão./.

Đàm Hiền – Duy Quý