24h qua, Cửa lò không ghi nhận ca nhiễm mới.

Đăng ngày 06/12/2021

Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò