24h qua, Cửa lò không ghi nhận ca nhiễm mới.

Đăng ngày 22/11/2021

Nguồn BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Cửa lò.