120 hội viên CCB Nghi Thủy được nói chuyện chuyên đề ” Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”

Đăng ngày 09/06/2020

Chiều 9/6, Trung tâm Dân số KHHGĐ Thị xã Cửa Lò phối hợp với Ban dân số và Hội CCB phường Nghi Thủy tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” và tình hình biển Đông hiện nay.

Với sự tham gia của trên 120 hội viên CCB phường Nghi Thủy, buổi truyền thông đã được bà Đinh Thị Hoàng Nga – Giám đốc Trung tâm DSKHHGĐ Thị xã trình bày những nội dung quan trọng về nguyên nhân, hậu quả, những ảnh hưởng …của việc mất cân bằng giới tính khi sinh. Đây là những nội dung quan trọng, hiện đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng dân số Việt Nam nói chung, Thị xã Cửa Lò nói riêng.

Thông qua buổi truyền thông, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hạnh phúc hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Huy động sự tham gia của cộng đồng,góp phần tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là  các cặp vợ chồng mới kết hôn – nhân tố tích cực cho việc thay đổi tư duy và thực hành của người dân không lựa chọn giới tính khi sinh và không phân biệt đối xử về giới.

Dịp này, các hội viên CCB phường Nghi Thủy cũng đã được thông báo về tình hình biển Đông hiện nay./.

 

 

Mỹ Hạnh – Duy Quý