110 CBCS công an Thị xã đối thoại về cải cách hành chính

Đăng ngày 08/05/2018

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong CBCS trực tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân là mục đích của buổi đối thoại giữa trưởng công an Thị xã Cửa Lò với CBCS về công tác cải cách hành chính được tổ chức chiều ngày 8/5/2018. Hội nghị đã thu hút 110 CBCS công an Thị xã Cửa Lò tham gia.

ca

Năm 2017, công tác cải cách hành chính của Công an Thị xã Cửa Lò đã có nhiều thay đổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng lĩnh vực.

ca1

ca8

Đặc biệt, Công an Thị xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa xuống địa bàn cơ sở tổ chức cấp phát CMND cho nhân dân. Đến tận các gia đình làm thủ tục cấp CMND miễn phí cho 455 trường hợp già yếu, bệnh tật. Phối hợp Bưu điện Cửa Lò trả CMND, đăng ký xe mô tô tại nhà cho 3.566 trường hợp, tiếp nhận giải quyết 1.186 hồ sơ hộ khẩu, sang tên cấp lại 2.349 xe mô tô, 607 xe máy điện.

ca3

ca4

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua thì việc thực hiện các thủ tục hành chính còn gặp phải nhiều tồn tại, hạn chế như: Việc cập nhật, phổ biến các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú, cấp phát CMND, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, cấp phát đăng ký phương tiện giao thông…và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về ANTT đôi lúc còn chưa kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước.

ca6

ca7

Buổi đối thoại đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo công an thị xã Cửa Lò về công tác cải cách hành chính, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân./.

Mỹ Hạnh – Thanh Bình