100% chi bộ cơ sở ở Nghi Hòa hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017

Đăng ngày 28/01/2015

K3-DH

Tính đến ngày 25/1/2015, 11 chi bộ khối, 2 chi bộ trường học và 01 chi bộ công an thuộc Đảng bộ phường Nghi Hòa đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017. Theo đó từ ngày 04- 10/2/2015, phường Nghi Hòa sẽ chỉ đạo các khối trên địa bàn triển khai tổ chức xong Hội nghị nhân dân bầu khối trưởng 11 khối nhiệm kỳ 2015- 2017.

Từ việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ cơ sở, Đảng bộ phường Nghi Hòa đang tích cực hoàn thiện các bước còn lại để tiến tới đại hội Đảng bộ phường dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2015 theo kế hoạch đã đề ra./.

                                                                          Thanh Bình