Xây dựng phường văn minh đô thị từ ý thức của người dân( Phát sóng NTV:04/12/2018)

Đăng ngày 04/12/2018

Để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh vào năm 2020, những năm qua, cấp ủy chính quyền phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi người dân trong xây dựng đô thị văn minh… Đến nay, địa phương đã đạt 20/24 tiêu chí xây dựng phường đô thị văn minh.