Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai sinh Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký khai tử Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký lại khai tử Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký nhận cha Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản trừ gỗ, tre, nứa đối với khu vực rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý Nông nghiệpVBHC Cấp xã