Thị ủy Cửa Lò quán triệt, triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cho Ban chỉ đạo và tổ giúp việc.

Đăng ngày 13/10/2020

Chiều 13/10, thường trực Thị ủy Cửa Lò tổ chức cuộc họp quán triệt, triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cho Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy chủ trì. Các đồng chí: Lê Thanh Long – Phó bí thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thị xã và bí thư, chủ tịch 7 phường tham dự.

Tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban thường vụ thị ủy, phó Chủ tịch UBND thị xã đã thông báo kết quả kiểm tra thực tế về việc thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các phường trên địa bàn. Tiếp đó,  đại diện 7 phường cũng đã báo cáo kết quả bước đầu, nhất là những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Theo đó, các phường đã xây dựng kế hoạch và chọn được khối để xây dựng điểm, đồng thời xác định rõ các phần việc để làm cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Song,  trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định đó là chưa khảo sát kỹ thực trạng khu dân cư để xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, sát thực, chưa tập trung đi sâu nghiên cứu các biện pháp thực hiện các tiêu chí mà chỉ mới tập trung vào các công trình đường giao thông, chỉnh trang đô thị.  Ngoài nêu lên quyết tâm huy động nội lực, đại diện các phường cũng đề xuất thị xã hỗ trợ kinh phí để xây dựng một số công trình phúc lợi tại các khối được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo thị ủy, UBND thị xã và các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBMTTQ thị xã cũng đã có một số ý kiến đóng góp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã ban hành.

 Bên cạnh đó,  thị ủy Cửa Lò còn thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

 Kết luận cuộc họp, Bí thư thị ủy Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao sự vào cuộc của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các phòng, ban, ngành, đơn vị và các phường. Đồng chí Bí thư đề nghị các phường cần khảo sát thực trạng kỹ để xây dựng kế hoạch chi tiết chung cho toàn phường, trong đó dồn sức chỉ đạo khối được chọn làm điểm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu để thực hiện trước. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa và trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Các phường xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của địa phương để tập trung thực hiện kế hoạch đúng lộ trình, đúng với các tiêu chí đã xây dựng. Theo kế hoạch, trung tuần tháng 11 tới, sau khi kiểm tra thực tế, thị xã sẽ phê duyệt kế hoạch cho các phường. Trong quá trình triển khai các địa phương phải phát huy tốt sức dân và cùng với đó thị xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí  để góp phần hoàn thành việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thị xã đúng lộ trình, đáp ứng các tiêu chí. Qua đó còn góp phần xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp./.

Hữu Lương – Duy Quý