Nghi Hòa- TX Cửa Lò: Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước ( phát sóng NTV ngày 05/03/2019)

Đăng ngày 05/03/2019

Phát huy vai trò trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.