Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tre nứa cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chuyển từ hình thức giao rừng sang hình thức thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản đối với các đối tượng Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất sang nuôi trồng thủy sản. Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thá Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện